Aiseesoft

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu EULA, lisans sahibi son kullanıcı ("Son Kullanıcı") ile programın geliştiricisi olan Aiseesoft Studio ("Aiseesoft") arasında Aiseesoft ürünlerinin ("Yazılım") kullanımını yöneten yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Yazılımı kurarak, bu sözleşmenin şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

YAZILIM ÜRÜN LİSANSI

YAZILIM ÜRÜNÜ, telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. YAZILIM ÜRÜNÜ size satılmamakta, yalnızca bu lisansın koşulları kapsamında kullanılmak üzere lisanslanmıştır. Aiseesoft Studio, size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

1. LİSANS VERİLMESİ

Bu EULA, YAZILIM ÜRÜNÜ ile ilgili olarak size aşağıdaki hakları verir:
Kaydolduktan sonra, Yazılımı yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için ayrı bir bilgisayara kurmak ve etkinleştirmek için size geri alınabilir, kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans verilir. Aiseesoft'tan en az bir ÇOK KULLANICI lisansı satın almadığınız sürece, Yazılımı aynı anda birden fazla cihaz tarafından kullanılabilecek bir ağ üzerinden dağıtamaz veya kullanılabilir hale getiremez veya Yazılımı herhangi bir şekilde birden fazla kullanıcıya sağlayamazsınız. Stüdyo. Bu Yazılımı başka kişilerle paylaşmak veya diğer kişilerin bu Yazılımın içeriğini görüntülemesine izin vermek bu lisansı ihlal eder.

2. TELİF HAKKI

YAZILIM ÜRÜNÜNÜN (YAZILIM ÜRÜNÜNDE bulunan her türlü resim, fotoğraf, animasyon, video, ses, müzik ve metin dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), beraberindeki basılı materyaller ve YAZILIM ÜRÜNÜ'nün tüm kopyaları ile ilgili tüm başlık ve telif hakları Aiseesoft Studio'ya aittir. YAZILIM ÜRÜNÜ, telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşma hükümleriyle korunmaktadır. Bu nedenle, YAZILIM ÜRÜNÜ'ne diğer herhangi bir telif hakkıyla korunan malzeme gibi davranmalısınız ve Yazılımdan herhangi bir mülkiyet bildirimini, etiketini veya işaretini kaldıramaz veya gizleyemezsiniz.

3. KISITLAMALAR

(A) başkalarının (a) YAZILIM ÜRÜNÜNÜN nesne kodu bölümlerinden kaynak kodunu tersine mühendislik, derleme, kod çözme, şifre çözme, parçalarına ayırma veya herhangi bir şekilde elde etmesine izin vermeyebilirsiniz. Faaliyete, bu sınırlamaya rağmen, yürürlükteki kanunla açıkça izin verilir; (b) YAZILIM ÜRÜNÜNÜN türev çalışmalarını değiştirmek, dağıtmak veya oluşturmak; (c) YAZILIM ÜRÜNÜ'nü kopyalamak (bir yedek kopya dışında), dağıtmak, halka göstermek, iletmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek veya başka bir şekilde yararlanmak.

4. DİĞER HAK VE SINIRLAMALARIN AÇIKLAMASI.

- KAPAK CD
Aiseesoft Studio'nun (yalnızca değerlendirme kopyası) ilgili dergiler tarafından yayınlanan çeşitli Kapak CD'lerinde çoğaltılmasına ve dağıtılmasına izin verilir. Ancak derginin CD'li bir kopyasının Aiseesoft Studio'ya gönderilmesi gerekmektedir.

- DÖNEM
Bu Lisans sona erinceye kadar geçerlidir. İstediğiniz zaman YAZILIM ÜRÜNÜ'nü, tüm kopyalarıyla birlikte imha ederek feshedebilirsiniz. Bu Lisans ayrıca, bu Sözleşmenin herhangi bir şartına veya koşuluna uymamanız durumunda sona erecektir. Bu tür bir fesih durumunda, YAZILIM ÜRÜNÜNÜ, tüm kopyalarıyla birlikte imha etmeyi kabul edersiniz.

SINIRLI GARANTİ

GARANTİ YOK

Aiseesoft Studio, YAZILIM ÜRÜNÜ için her türlü garantiyi açıkça reddeder. YAZILIM ÜRÜNÜ ve ilgili tüm belgeler, zımni garantiler veya satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sağlanır. YAZILIM ÜRÜNÜ'nün kullanımından veya performansından kaynaklanan tüm risk size aittir.

BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya hukuki kararla geçersiz veya hükümsüz ilan edilmesi durumunda, taraflar geçersiz sayılmayan veya geçersiz sayılmayan tüm diğer hükümlerin yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul eder.

ZARAR İÇİN SORUMLULUK YOK

Aiseesoft Studio veya tedarikçileri, hiçbir durumda kullanımından veya yetersizliğinden kaynaklanan herhangi bir zarardan (iş karı kaybı, iş kesintisi, iş bilgisi kaybı veya diğer herhangi bir maddi kayıp dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır. Bu Aiseesoft ürününü kullanmak için, Aiseesoft Studio'ya bu tür hasarların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile.

ÇEŞİTLİ

1. Aiseesoft Studio, yerel yasaları ihlal eden herhangi bir şey yapmak için YAZILIM ÜRÜNümüzü kullanmanıza izin vermez. YAZILIM ÜRÜNümüzü yasa dışı faaliyetlerde bulunmak için kullanırsanız, bunun sonucunda ortaya çıkacak sonuç sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu maddeye katılmıyorsanız, lütfen YAZILIM ÜRÜNÜ'nü kurmayın ve/veya kullanmayın.

2. Nihai yorum bizim takdirimize bırakılmıştır. Bu EULA ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa veya herhangi bir nedenle Aiseesoft Studio ile iletişime geçmek isterseniz, lütfen şu adrese yazın: destek@aiseesoft.com.

DİĞER TERİMLER

Aiseesoft Studio, ilgili yasa, yönetmelik ve iş stratejisindeki değişikliklere göre bu sözleşmede bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilmiş sürüm sitemizde yayınlanacaktır. Bu sözleşmedeki herhangi bir şartı kabul etmiyorsanız, lütfen YAZILIM ÜRÜNÜ'nü kullanmayı sonlandırın; kullanmaya devam etmeniz bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Aiseesoft Studio, yasaların izin verdiği azami ölçüde bu sözleşmenin nihai yorumunu ve revizyonunu yapma yetkisine sahiptir.